เวลาทำการ

Consular Section

Monday to Friday
9.00 a.m. - 12.00 a.m.
13.00 pm - 16.00 pm

For inquiries:
1.00 p.m. - 4.00 p.m.
Phone +46 8 588 04 250
Fax     +46 8 791 73 51
Email consular@thaiembassy.se

วันหยุดราชการ

Makabucha

กรณีฉุกเฉิน

Landing Page Queen 2024

กิจกรรมสถานทูตฯ

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยสำหรับร้านนวดไทย

12 มิถุนายน 2024

เอกอัครราชทูตต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาเอกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ (Technology Management and Innopreneurship Program: CUTIP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 มิถุนายน 2024

เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 33 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

7 มิถุนายน 2024

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ

22 พฤษภาคม 2024

เอกอัครราชทูตต้อนรับข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66

18 เมษายน 2024

การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและการค้าต่างประเทศของสวีเดน

7 มีนาคม 2024

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยปี 2567

7 มีนาคม 2024

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

13 กุมภาพันธ์ 2024

การประชุมกลุ่มประเทศอาเซียน

13 กุมภาพันธ์ 2024

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 32 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

8 กุมภาพันธ์ 2024

  ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันหยุดชนเชยมาฆบูชา

บริการกงสุลสัญจร เมือง Gothenburg

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันปิยมหาราช

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

อัตราค่าธรรมเนียมการบริการด้านกงสุล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานเสมียนช่วยปฎิบัติงานด้านกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเสมียนช่วยปฎิบัติงานด้านกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ

บริการกงสุลสัญจร เมือง Boden

ประกาศจากสำนักความมั่นคงตำรวจสวีเดน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันที่ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2566 เนื่องในวัน Midsummer Eve

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขาบุชา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันพฤหัสดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันฉัตรมงคล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่าม

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 เนื่องในวันสงกรานต์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 7 และวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เนื่องในวันอีสเตอร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องในวันจักรี

เตรียมพร้อมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันมาฆบูชา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เนื่องในวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อชดเชยวันส่งท้ายปีเก่า และวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เพื่อชดเชยวันปีใหม่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันคริสต์มาสอีฟ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่องการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุในตำแหน่งล่าม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่าม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

แจ้งเตือนกรณีมิจฉาชีพขโมยเงินหรือทรัพย์สินที่วัดไทยในสวีเดน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในตำแหน่งพนักงานเสมียนช่วยปฎิบัติงานด้านกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบสัมภาษณ์ในการเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ

อัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล (31 สิงหาคม 2565)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ปิดทำการวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้าบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในการเข้าบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

ประกาศสถานเอกอ้ครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ปิดทำการวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ประกาศสถานเอกอ้ครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

ประกาศคำเตือน จากตำรวจสวีเดน

ท่านสามารถติดตามเราได้ทาง Twitter, คลิกที่นี่เพื่อติดตาม

ข่าวสารนิเทศ

 
 
 

งานเทศกาลไทยในสวีเดน ประจำปี 2566 ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนพี่น้องคนไทยในสวีเดน ร่วมรับฟังการสนทนาธรรมโดยพระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย จัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฎิบัติการ ประจำปี 2565

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 3/2565 ที่เมือง Norrköping ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2565 ที่ห้อง Studio 1 โรงแรม Comfort Hotel Norrköping (Saltangsgatan 29, 602 22, Norrköping)

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ที่เมือง Sundsvall ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2565 ที่ห้อง Hovslagaren โรงแรม Quality Hotel Sundsvall 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี  2022 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ (เป็นภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ Towards Achieving SDGs : Leaving No Girl or Woman Behind /ASEAN Gender’s Outlook and Sweden’s Feminist Foreign Policy

บทความ SEP กับแนวคิดความพอดี "Lagom" ของสวีเดน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความเป็นไทยในสวีเดนและลัตเวีย” เนื่องในโอกาสฉลองวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2564

คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทโอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหประชาชาติ

วีดีทัศน์ "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฎร"

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บริการคำปรึกษาทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่คนไทยในต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z

ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์ “คลินิกรักษ์ใจ” ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้คำปรึกษาผู้ที่มีทุกข์ทางใจตามแนวหลักพุทธธรรม วันที่ 10 17 24 และ 31 มี.ค. 64

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกวดภาพถ่าย สร้างพลังให้ผู้หญิง (Women's Empowerment) โดย สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย

งานแถลงข่าวเพื่อประกาศผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การต่างประเทศไทย รู้ไว้ใกล้ตัว

เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส

เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน