เวลาทำการ

Consular Section

For applying visa:
9.00 a.m - 12.00 a.m
Email visa@thaiembassy.se

Monday to Friday
9.00 a.m. - 12.00 a.m.
13.00 pm - 16.00 pm

For inquiries:
1.00 p.m. - 4.00 p.m.
Phone +46 8 588 04 250
Fax     +46 8 791 73 51
Email consular@thaiembassy.se

วันหยุดราชการ

1628085579274 (1)

กรณีฉุกเฉิน

กิจกรรมสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๐๓) ที่ปราสาท Gripsholm

22 กันยายน 2021

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียนที่ สถานทูตเวียดนาม

20 กันยายน 2021

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ร่วมทำบุญบริจาคอาหารประจำเดือน ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ Stockholms Stadsmission

16 กันยายน 2021

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพมื้อเช้า แก่สมาชิก International Women’s Club of Sweden (IWC)

14 กันยายน 2021

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เปิดงานนิทรรศการ “ From Life to Arts: the Reflections of Thai Communities through Local Thai Contemporary Artists and Textiles” ที่โรงแรม Royal Park Stockholm

14 กันยายน 2021

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มร่วมทำบุญวันแม่และงานทอดผ้าป่าสามัคคีที่วันสันตินิวาส

30 สิงหาคม 2021

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมหารือกับผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดน

30 สิงหาคม 2021

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน

27 สิงหาคม 2021

สถานเอกอัครราชทูตไทย จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมือง Lulea

24 สิงหาคม 2021

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม และเจ้าหน้าที่สถานทูต ร่วมทำบุญงานวันแม่ที่วัดพุทธาราม แวมเดอร์

16 สิงหาคม 2021

  ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในตำแหน่งพนักงานเสมียนช่วยปฎิบัติการด้านกงสุล

ประกาศสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเสมียนช่วยปฎิบัติงานด้านกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 16 ก.ย 2564  )

กงสุลสัญจร เมือง Gothenburg ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2564 และเมือง Malmo ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 9 ก.ย 2564  )

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) ( ลงวันที่ 2 ก.ย 2564  )

ท่านสามารถติดต่อพูดคุยโดยตรงกับท่านทูตกาญจนาได้ที่อีเมล ambassador@thaiembassy.se

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง หยุดทำการในวันที่ 12 ส.ค. 2564

มาตรการล่าสุดของรัฐบาลสวีเดนเกี่ยวกับการเดินทางจากประเทศไทยเข้ามายังสวีเดน (ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมจากทางการสวีเดน)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) วันที่ 8 มิ.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง หยุดทำการในวันที่ 26 พ.ค. 2564

การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย เรื่องการลดวันกักตัว การผ่อนคลายกิจกรรมที่สามารถทำได้ระหว่างกักตัว และการใช้ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

ประกาศคำเตือน จากตำรวจสวีเดน

ท่านสามารถติดตามเราได้ทาง Twitter, คลิกที่นี่เพื่อติดตาม

การขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ด้วยระบบออนไลน์

การให้บริการของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 

โครงการให้คำปรึกษาหรือให้กำลังใจแก่คนไทยที่มีความกังวลจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง แจ้งรายชื่อคลีนิค/สถานพยาบาลที่ตรวจร่างกายสำหรับขอใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

ประกาศสำหรับคนไทยในสวีเดน เกี่ยวกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผุ้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ข่าวสารนิเทศ

ร่วมความยินดีกับนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัล Diploma of Excellence ในการแข่งขัน Stockholm Junior Water Prize 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดสอบไล่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

บทความการค้าการลงทุนในต่างประเทศของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 64 (ไตรมาสที่ 3/2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักสูตรอบรมภาคค่ำ (ภาษาไทย) ให้แก่คนไทยที่ย้ายมาพำนักที่สวีเดน จัดโดยศูนย์ประสานงานของเทศบาลเพื่อการเรียนรู้สังคมในมณฑลสตอกโฮล์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานเอกอัครราชาทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มได้ร่วมกับการบินไทย จัดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ QR170/QR830 ส่งคนไทยจำนวน 70 คน เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64

ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกอล์ฟไทย ในการแข่งขันกอล์ฟ รายการ Scandinavian Mixed 2021 ระหว่างวันที่  10-13 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลื่อนการสอบไล่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ การบรรยายธรรมะโดยพระเทพพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) ในหัวข้อ “อยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์ในช่วงโควิด-19” วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

กฐินพระราชทาน ปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บริการคำปรึกษาทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่คนไทยในต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z

ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานเอกอัครราชาทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มได้ร่วมกับการบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) TG961 ส่งคนไทยจำนวน 235 คน เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64

ข่าวประชาสัมพันธ์ “คลินิกรักษ์ใจ” ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้คำปรึกษาผู้ที่มีทุกข์ทางใจตามแนวหลักพุทธธรรม วันที่ 10 17 24 และ 31 มี.ค. 64

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกวดภาพถ่าย สร้างพลังให้ผู้หญิง (Women's Empowerment) โดย สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 3 จากกลุ่มไทยไวส์ ปิดรับสมัครวันที่ 10 ก.พ. 64

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานเอกอัครราชาทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มได้ร่วมกับการบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) TG961 ส่งคนไทยจำนวน 222 คน เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 64

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยการฯ ต่างประเทศ

5 ธันวาคม วันดินโลก 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งสวีเดน (Swedish Buddish Community)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ  "ความเป็นไทยในสวีเดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานเอกอัครราชาทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มได้ร่วมกับการบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) TG961 ส่งคนไทยจำนวน 246 คน เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63

งานแถลงข่าวเพื่อประกาศผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ นิทรรศการออนไลน์ "๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานเอกอัครราชาทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มได้ร่วมกับการบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) TG961 ส่งคนไทยจำนวน 280 คน เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่งแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนกลับประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ครั้งที่ 2 จากกลุ่มไทยไวส์ 

ประชาสัมพันธ์คอร์สดีๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ประเทศสวีเดน สำหรับท่านที่มาพำนักที่สวีเดนยังไม่เกิน 3 ปี ที่อาศัยในสตอกโฮล์ม เขตเทศบาลโฮบู และเขตอุปซอล่า

เสวนาออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนวัตกรรมของสวีเดน ภายใต้หัวข้อ “Innovation Through and Beyond the COVID-19: Lessons Learned and Future Directions”

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตให้แก่พี่น้องชาวไทยในสวีเดนและลัตเวีย โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขไทย

ประชาสัมพันธ์ โครงการให้คำปรึกษาหรือให้กำลังใจแก่คนไทยที่มีความกังวลจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฟส 2

การประชุมคณะรัฐมนตรีระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยบนท้องถนน ครั้งที่ 3  ณ กรุงสตอกโฮล์ม

บทความและสารคดีประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ชุด "ชีวิตดี๊ดีชายแดนใต้" ตอนที่ 3 มัสยิด 300ปี สายใยผูกพันพุทธมุสลิม

บทความและสารคดีประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ชุด "ชีวิตดี๊ดีชายแดนใต้" ตอนที่ 2  นายเมธี บัญรักษ์ เกษตรชาวอ.สุไหงโก-ลก 1เดียวของประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน GAP มาตรฐาน GI และเกษตรอินทรีย์

บทความและสารคดีประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ชุด "ชีวิตดี๊ดีชายแดนใต้" ตอนที่ 1 กลุ่มประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส ตัวอย่างการทำประมงถูกกฎหมาย สหกรณ์ประมงพื้นบ้าน จ.นราธิวาส

การต่างประเทศไทย รู้ไว้ใกล้ตัว