ประกาศด่วน เรื่องขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

          ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีประกาศก่อนหน้านี้เรื่อง ห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) นั้น บัดนี้ สำนักงานดังกล่าวได้มีประกาศฉบับใหม่ (ฉบับที่ 5 ) ขยายเวลาการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยฯ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)