ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองมัลเมอ (Malmö)