ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่องการรับวีซ่าทางไปรษณีย์

ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีประกาศครั้งใหม่) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จะรับคำร้องขอตรวจลงตรา (วีซ่า) ทางไปรษณีย์เท่านั้น ท่านสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลวีซ่าที่ท่านต้องการสมัครได้ที่ http://thaiembassy.se/en/visa/.

ขอบคุณครับ/ค่ะ