ประกาศสำคัญจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

  • ทุกท่านโปรดทราบ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีประกาศเรื่อง ห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.

  • และขอย้ำอีกครั้งว่า สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับไปจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) 14 วัน ในทุกกรณี โดยสถานที่ที่จัดโดยกระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย