เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวไทยในสวีเดน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดทำการเพื่อให้บริการออกหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.

        รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่ http://thaiembassy.se/th/fittofly/หรือท่านที่ต้องการเดินทางแต่ไม่สะดวกเดินทางมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถสแกนเอกสารทีเกี่ยวข้อง (ให้ครบถ้วน) ส่งไปที่ storte2020@gmail.com เพื่อ สอท. จัดส่งไฟล์หนังสือรับรองกลับให้ท่านทางอีเมลได้ค่ะ

        ขอบคุณครับ/ค่ะ