โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติ ของโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ ITIM สำหรับภาคการศึกษาในเดือนพฤษภาคม และ กรกฎาคม 2020

โดยมีรายละเอียดทางเวปไซด์ https://www.i-tim.ac.th/scholar

หรือคลิกที่นี้