ประชุมสันติภาพโลก ณ ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสันติภาพโลก ณ ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสันติภาพโลก ณ ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งจัดโดยองค์กรสันติภาพสากลในสวีเดน สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป สมาคมเยาวชนระหว่างประเทศ วัดพุทธารามในสวีเดน และ Track Nepal

โดยในโอกาสดังกล่าว พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธารามและประธานการจัดประชุมสันติภาพโลกปี ๒๕๖๑ รวมทั้งเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญให้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตลอดจนได้รับฟังสาส์นจากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และผู้แทนศาสนาต่าง ๆ จากประเทศต่าง ๆ อาทิ ไทย สหรัฐอเมริกา เนปาล อินเดีย เมียนมา ปากีสถาน เป็นต้น

นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวได้นิมนต์พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนามนุษยชาติสู่สันติภาพของโลก” รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลสันติภาพ การแสดงทางวัฒนธรรมจากนานาชาติ และการแสดงโขนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนสวีเดน ไทย และทั่วโลก เป็นอย่างมาก