ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเยือนสวีเดน

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เยือนราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารือกับผู้แทนสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกและองค์กรลูกเสือแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้การต้อนรับและร่วมหารือพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน