พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) บรรยายธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนคนไทยที่หอประชุม ABF Huset วันที่ 27 มีนาคม 2565

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 มีนาคม 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดทำบุญที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยได้นิมนต์พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เมตตารับบิณฑบาต นำทำวัตรเช้าและนำสมาธิ ตลอดจนบรรยายธรรมและตอบคำถามให้แก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนคนไทย

          ต่อมา ช่วงบ่ายสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระอาจารย์ชยสาโรบรรยายธรรมที่หอประชุม ABF Huset ให้พระสงฆ์ ชุมชนคนไทยในสวีเดน ตลอดจนคนสวีเดนที่สนใจ มีผู้เข้าร่วมกว่าสองร้อยคน ซึ่งท่านอาจารย์ได้กรุณาเทศน์และตอบคำถามกว่าสองชั่วโมง สถานทูตได้ทำการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสถานทูตด้วย ท่านสามารถเปิดรับฟังย้อนหลังได้ค่ะ ขอให้ได้รับบุญถ้วนหน้ากันค่ะ