พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เยือนสวีเดนระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566

 

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้กราบอาราธนานิมนต์พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เดินทางเยือนสวีเดนระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นโครงการธรรมะสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนอร์ดิก (เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ และนอร์เวย์)

          ในช่วงการเยือนสวีเดน พระอาจารย์ชยสาโร บรรยายธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนและชาวต่างชาติที่สนใจในพุทธศาสนา พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเกี่ยวกับคำสอนและการฝึกปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา ซึ่งสร้างความเข้าใจและความกระจ่างแก่พุทธศาสนิกชนอย่างยิ่ง

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พระอาจารย์ชยสาโร ได้นำสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และนำสมาธิภาวนา รวมทั้งได้สนธนาธรรมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานอกอัครราชทูตฯ และพุทธศาสนิกชนคนไทยประมาณ 30 คน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ 

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ชุมชนไทยและชาวต่างชาติในสวีเดนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเพล แก่พระอาจารย์ชยสาโร และคณะสงฆ์ ณ วัดสันตินิวาส หลังจากนั้น พระอาจารย์ชยสาโรได้แสดงธรรมให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ วัดสันตินิวาส

          ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน พระอาจารย์ชยสาโร ร่วมสนทนาธรรมเชิงวิชาการกับนักปฏิบัติธรรมพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดย Swedish Buddhist Community ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหัวข้อ “Path to Mental Wellbeing” โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความสนใจในพุทธศาสนาร่วมรับฟังการสนทนาประมาณ 150 คน

          หลังจากนั้น เป็นกิจกรรมธรรมะในสวน โดยพระอาจารย์ชยสาโร ได้สนทนาธรรมและตอบคำถามเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้กับผู้ที่สนใจเพิ่มเติม และได้ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากโครงการ Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) เกี่ยวกับมุมมองของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนานวัตกรรม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ก่อนเดินทางต่อไปที่กรุงเฮลซิงกิในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

          ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างมีความปลื้มปิติและอิ่มอกอิ่มใจในการรับฟังพุทธธรรมจากการบรรยายธรรมของพระอาจารย์ชยสาโรในการเยือนสวีเดนครั้งนี้