พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) มาบรรยายธรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มได้มีโอกาสต้อนรับและถวายภัตตาหารเพลแด่พระเดชพระคุณพระเมธีวชิโรดม และพระผู้ติดตามอีก 2 รูปจากประเทศไทย ท่านได้กรุณาบรรยายธรรมโปรดพวกเราด้วย โดยเน้นว่าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะทำสิ่งดี อย่าคิดว่าเราตัวเล็กเกินไปที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยท่านได้ยกตัวอย่างจากเรื่องราวของชีวิตและถ้อยคำจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพและสาขาอื่นๆ นอกจากนั้น ท่านยังได้เน้นความจริงที่ว่าเราทั้งหลายเป็นพี่น้องร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อตระหนักเช่นนี้แล้ว ก็จะเป็นรากฐานที่จะนำมาซึ่งความไม่เบียดเบียนกันและสันติภาพ

          วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ท่าน ว. วชิรเมธีจะกรุณามาบรรยายธรรมที่ ABF Huset, Stockholm ดูรายละเอียดตามโพสต์เก่าได้ค่ะ ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเข้าร่วมมาเวลา 14.30 น. เทศน์เวลา 15.00 น. ห้องจุ 300 คน นะคะ ไม่ได้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะ เทศน์เป็นภาษาไทยค่ะและเราจะมีเฟซบุ๊คไลฟ์ถ่ายทอดสดการบรรยายธรรมดังกล่าว สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมรับฟังได้ในวันนั้นด้วย