พิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ตุลาคม) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษานาวาอากาศเอกอานนท์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ นางสาวณัฐรีย์กร เสฏฐสุภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุน นางอร ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย และคู่สมรส ได้ทำพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม แวร์มเดอ เป็นประธานสงฆ์ มีพระสงฆ์จากวัดพุทธภาวนา เวสเตอร์โรส วัดพุทธโสธร อุปซอลา วัดธรรมมังคลาราม ซุนด์สวาลล์ เข้าร่วมด้วย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้เข้าร่วมได้บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและได้แผ่เมตตาส่งผลบุญให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภูด้วย

          ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความตอนหนึ่งว่า“ในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ณ ที่นี้ จะขอสืบสานและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อนำพาประเทศชาติให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อสนองตอบพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในอันที่จะนำความอยู่ดีมีสุขมายังประชาชนชาวไทยสืบไป”