สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทยและครอบครัวที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสวีเดนเข้าร่วม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน