พิธีทำบุญถวายสังฆทานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญสถานเอกอัครราชทูต โดยได้นิมนต์พระจากวัดพุทธารามแวร์มเดอร์ 3 รูป ประกอบด้วย พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระมหาพุทธิพงษ์ ธัมมธโร และพระครูปลัดภัทรกร ภัททวโร และจากวัดสันตินิวาส 2 รูป คือ พระมหาสุริยา ปัญญาวชิโร ดร. และพระใบฎีกาเดชธิศักดิ์ มหาสกโก นำสวดมนต์ให้พรและนำวิปัสสนา เพื่อความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และถวายเพลพระสงฆ์ด้วยความอิ่มใจรวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับพระสงฆ์ เกี่ยวกับวัดและชุมชนไทยในสวีเดนในหลายแง่มุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนไทยต่อไป