พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช (วันที่ ๑๓ ตุลาคม) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และคู่สมรส ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ถวายพวงมาลา จุดเทียนน้อมรำลึก และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที รวมทั้งได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๕ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม แวร์มเดอ พระครูประกาศพุทธญาณ เจ้าอาวาสวัดสันตินิวาส พระครูภาวนาวรสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดสยามมินทร์มังคลาราม พระครูวินัยพรเจริญชัย เจ้าอาวาสวัดไทยอุปซอลา และพระมหาสถาพร สมาจาโร เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธร อุปซอลา เข้าร่วม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ