สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และวัดพุทธาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับวัดพุทธาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่วัดพุทธาราม เมืองแวร์มเดอ สวีเดน โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนชาวไทยในสวีเดนและครอบครัวเข้าร่วมพิธีฯ รวม 85 คน