พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ได้แก่ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 ชั้นตรามหาวชิรมงกุฎ โดยในพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มเข้าร่วม