พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ.

พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบที่ ๑ โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธาน และมีจิตอาสาเฉพาะกิจประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว และชาวไทยในสวีเดน เข้ารับของพระราชทานรวม ๙๔ คน โดยจิตอาสาเฉพาะกิจได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้นได้ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ