พิธีรำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 126 ปี

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกพุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ที่อนุสรณ์สถานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ Utanede, Bispgården ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองรากุนดาทุกปี โดยคณะได้เข้าร่วมขบวนอัญเชิญพานพุ่มและดอกไม้สักการะกับเทศบาลเมืองรากุนดา คณะผู้แทนมูลนิธิรวมใจไทย-สวีเดน 1897 คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร และพี่น้องคนไทยพร้อมครอบครัวชาวสวีเดนจากเมืองต่าง ๆ ในสวีเดน เช่น เมืองซุนด์สวาล เมืองเอิร์นเซิลสวิค เมืองอุปซอลา และเมืองโกเธนเบอร์ก เป็นต้น โดยทุกฝ่ายร่วมกันถวายพานพุ่มและดอกไม้สักการะแสดงความเคารพต่อพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่ในอาคารอนุสรณ์สถาน

          นาย Lennart Raswill นายกเทศมนตรีเมืองรากุนดา ได้กล่าวถึงความสำคัญของอนุสรณ์สถานซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างชาวไทยและชาวสวีเดน โดยเทศบาลมุ่งมั่นที่จะบำรุงรักษาให้อนุสรณ์สถานแห่งนี้อยู่ในสภาพที่ดีต่อไป และเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณเทศบาลที่ได้ดูแลอนุสรณ์สถานให้อยู่ในสภาพดีจนปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญที่ย้ำถึงพระราชวิสัยที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยด้วยการศึกษาและประยุกต์ใช้วิชาการที่ก้าวหน้าของชาวตะวันตกในยุคนั้นให้เหมาะสมในบริบทของสังคมไทย ตลอดจนทำให้คนไทยและประเทศไทยเป็นที่รู้จักในสายตาของชาวต่างชาติด้วยการเสด็จประพาสไปหลายแห่งหนในโลก รวมถึงรากุนดา ซึ่งเป็นที่มาของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชาวไทยและชาวสวีเดนต่อมาจนถึงปัจจุบัน เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอบคุณชาวไทยที่มาร่วมแสดงความสามัคคี ทำให้ชาวสวีเดนได้เข้าใจถึงพระมหากรุณาธิคุณที่อยู่ในใจของคนไทยทั้งที่อยู่ในไทยและไกลบ้านด้วย

          ภายหลังการจัดการแสดงศิลปะรำไทยโดยพี่น้องคนไทยจากเมืองซุนด์สวาลแล้ว เอกอัครราชทูตฯ และนายกเทศมนตรีเมืองรากุนดา ได้มอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันเซปักตะกร้อที่คุณเลิศศักดิ์ นวลดีและทีมงานจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน และเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว SVT (รายละเอียดข่าวที่ https://www.svt.se/…/thailands-ambassador-pa-plats-vid… ) และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจากเมือง Östersunds เกี่ยวกับการจัดงานรำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ด้วย