พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมืองรากุนด้า

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร และสำนักงาน ททท. สตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลาไทย) ที่เมืองรากุนด้า ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยเทศบาลเมืองรากุนด้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนาย Lennart Raswill นายกเทศมนตรีแห่งเทศบาลรากุนด้า เป็นผู้แทนเทศบาล ร่วมถวายพวงมาลา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่เทศบาลารากุนด้า และชุมชนไทยจากหลากหลายเมือง รวมทั้งชาวสวีเดนเข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย