พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่เมือง Ragunda

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา และนางชินัตฐา แสงวัชร เลขานุการโท เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลาไทย) ที่เมืองรากุนด้า ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยเทศบาลเมืองรากุนด้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า โดยมีนาย Mikael Westin นายกเทศมนตรีแห่งเทศบาลรากุนด้า เป็นผู้แทนเทศบาล ร่วมถวายพวงมาลา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่เทศบาลารากุนด้า ผู้แทนชุมชนไทยจากหลากหลายเมือง เช่น รากุนด้า ซุนด์สวาลล์ เอิร์สเตอร์ซุนด์ อุปซอลา เวสเตอร์โรส โซเลฟติโอ ฯลฯ และชาวสวีเดนเข้าร่วมในพิธีด้วย

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่