พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนิมนต์เจ้าอาวาสวัดไทยในสวีเดน ๙ แห่ง เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ได้แก่ พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงสตอกโฮล์ม พระครูภาวนาวรสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสยามินทร์มังคลาราม เมืองนอร์เชิปปิ้ง พระครูสาทรสันติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนา เวสเตอร์โรส พระมหาสถาพร สมาจาโรเจ้าอาวาสวัดพุทธโสธร อุปซอลา พระครูวินัยธรพงษ์ศักดิ์ โสวโร เจ้าอาวาสวัดป่าโกเธนเบิร์ก พระครูสมุห์ ศิริจันทร์ โฆสโก เจ้าอาวาสวัดสังฆบารมี เมืองเอสเลิฟ พระครูประกาศพุทธญาณ เจ้าอาวาสวัดสันตินิวาส กรุงสตอกโฮล์ม พระมหาสิทธิ์ ลาโภ (บุญทวี) เจ้าอาวาสวัดไทยคอร์ลสตอด พระบัณฑิต ญาณธีโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมังคลาราม เมืองซุนด์สวาลล์

          ในช่วงต้น นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม และประชาชนผู้เข้าร่วม ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์นำผู้เข้าร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา เอกอัครราชทูตฯ และคณะถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ผ้าไตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม และผู้เข้าร่วม ลงนามถวายพระพร

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล โครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่งก็คือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น การปั้น การทอ การจักสาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ในวโรกาส 90 พรรษา พวกเราขอน้อมรำลึกถึงพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดูภาพเพิ่มเติมคลิก ที่นี่