พิธีเฉลิมฉลอง ๑๒๑ ปี รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๒๑ ปี รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๒๑ ปี รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๙๗ ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรากุนด้า ประเทศสวีเดน โดยมีนาย Jonas Andersson นายกเทศมนตรีรากุนด้า ผู้แทนเทศบาล และหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรากุนดา คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ผู้แทนมูลนิธิรวมใจไทย – สวีเดน ๑๘๗๙ ตลอดจนชาวสวีเดนและชุมชนไทย เข้าร่วมในพิธีกว่า ๑๐๐ คน

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารพระบรมราชานุสรณ์ฯ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ยาวนานและแน่นแฟ้นของไทยและสวีเดนที่มีมากว่าศตวรรษ โดยปีนี้ ไทยและสวีเดนได้ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๑๕๐ ปี ทั้งนี้  หน่วยงานและชุมชนไทยที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางในการการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาอาคารพระบรมราชานุสรณ์ฯ ตลอดจนพื้นที่โดยรอบต่อไป