พิธีเปิดอนุสรณ์สถานรำลึกผู้เสียชีวิตชาวสวีเดนจากเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี ๒๕๔๗

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานรำลึกผู้เสียชีวิตชาวสวีเดนจากเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี ๒๕๔๗ ณ สวน Djurgården กรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานรำลึกผู้เสียชีวิตชาวสวีเดนจากเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี ๒๕๔๗    ซึ่งจัดขึ้นโดย National Property Board of Sweden ณ สวน Djurgården ในพิธีดังกล่าว สมเด็จพระราชา ธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน พร้อมด้วยมกุฎราชกุมารีวิคตอเรียแห่งสวีเดน เจ้าชายแดเนียล พระสวามี เสด็จฯ ร่วมพิธี นอกจากนี้ มีผู้แทนระดับสูงของสวีเดน อาทิ นาย Stefan Löven นายกรัฐมนตรีสวีเดน นาง Lena Hallengren รัฐมนตรีเยาวชน ผู้สูงวัยและความเสมอภาคทางเพศ ตลอดจนผู้แทนของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ ครอบครัวและเพื่อน มากกว่า ๙๐๐ คนเข้าร่วมพิธีฯ

                 ในพิธีดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความเสียใจต่อชาวสวีเดนและครอบครัวที่เสียชีวิต ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าว อนุสรณ์สถานซึ่งออกแบบโดย Len Porsager แห่งนี้จะไม่เป็นเพียงสถานที่ที่จะระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต แต่ยังแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและมนุษยธรรมของผู้ที่รอดชีวิต ครอบครัวและมิตรสหาย เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวแสดงความสำนึกใน      พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟแห่งสวีเดน ที่ทรงพระราชทานเรือประมงและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งแก่ผู้ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว และแสดงความซาบซึ้งใจต่อชาวสวีเดนที่เดินทางกลับไปประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ

                 ในโอกาสดังกล่าว เอกอัคคราชทูตฯ กล่าวถึงโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สวีเดน ในปี ๒๕๖๑ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสองประเทศที่แนบแน่นมายาวนาน และพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติในภายภาคหน้า