มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2563 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

           หลักสูตรที่เปิดสอน  

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

          ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศสวีเดน ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.thหมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์  www.oasc.ru.ac.th

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

          โทร. 0-2310 8196-7, 0-2310 8664-5

          E-mail : oasc@ru.ac.th  Facebook : www.facebook.com/ru.oasc

          ****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ *********