รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแรงงานเก็บเบอร์รี่ในสวีเดน

          เมื่อวันที่ 8 – 12 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแรงงานไทยที่มาเก็บเบอร์รี่ในสวีเดน ต่อเนื่องจากที่ได้เดินทางไปดูงานและเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยที่มาเก็บเบอร์รี่ในฟินแลนด์ก่อนหน้านั้น โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ประชุมร่วมกับทีมสถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อรับทราบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับพี่น้องแรงงานไทยที่มาเก็บเบอร์รี่ในสวีเดน ซึ่งส่วนใหญ่มาทำงานตามฤดูกาลในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคมของทุกปี ผ่านกระบวนการของกรมการจัดหางาน มีการทำประกันสุขภาพ และมีบริษัททั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสวีเดนดูแล โดยจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสวีเดนและได้รับการประกันค่าแรงขั้นต่ำ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานและสถานทูตสนับสนุนให้พี่น้องคนไทยมาเก็บเบอร์รี่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองค่ะ

สถานทูตยังได้ฝากให้กระทรวงแรงงานช่วยส่งเสริมหรือหาช่องทางให้พี่น้องคนไทยมาทำงานในอาชีพที่สวีเดนต้องการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล ตลอดจนผู้ทำงานในแวดวง IT หรือเทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งขอให้ช่วยส่งเสริมทักษะให้กับผู้ที่มาประกอบอาชีพนวดไทยและผู้ประกอบอาหารไทยด้วย ซึ่งกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมร่วมมือและเน้นว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแสวงหาตลาดแรงงานใหม่ๆ ในต่างประเทศ รวมทั้งในสาขาวิชาชีพที่อาศัยทักษะชั้นสูงด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะยังได้ไปเยี่ยมพี่น้องคนไทยที่มาเก็บเบอร์รี่ที่เมือง Soderhamn โดยได้มอบอาหารแห้ง แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังปัญหาของพี่น้องแรงงาน เพื่อนำไปปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานเก็บเบอร์รี่ไทยในสวีเดนให้ดียิ่งขึ้น และได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้องแรงงานไทยต่อไป

สามารถอ่านและชมข่าวการเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ที่นี่ค่ะข่าวกระทรวงแรงงาน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=451856403650368&id=100064780354225

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=453231100179565&id=100064780354225

รายการข่าว3มิติ  https://fb.watch/fwhoNrRbdf/