วันหยุดราชการ

ธันวาคม

5 วันอังคาร วันชาติไทย
25 วันจันทร์ วันคริสมาสต์
26 วันอังคาร วัน BOXING DAY