วันอาเซียนประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีเชิญธงอาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เนื่องในโอกาสวันอาเซียนประจำปี 2561