วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และวัดพุทธาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับวัดพุทธาราม จัดพิธีเจริญ พระพุทธมนต์และถวายเพลพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่วัดพุทธาราม เมืองวาร์มเดอ สวีเดน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนชาวไทยในสวีเดนและครอบครัวกว่า ๕๐๐ คนเข้าร่วม