ที่ตั้งสำนักงาน

The Royal Thai Embassy
Floragatan 3
114 31  Stockholm

 

ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์

The Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40  Stockholm

 

การเดินทางมายัง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม

  • สถานีรถไฟสายสีแดง สถานี Stadion
  • รถประจำทาง สาย 1 ป้าย Humlegården