สถานเลี้ยงเด็ก Happy Child Home จากผู้ใหญ่ใจดีชาวสวีเดน เพื่ออนาคตของเด็กไทย

วันนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชาวสวีเดนกลุ่มหนึ่งซึ่งได้เล่าให้เราฟังถึงความผูกพันที่พวกเขามีต่อเด็กกำพร้าไทย และความปรารถนาดีต่อเด็กไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้มีชีวิตที่ดี และมีอนาคตที่สดใส เราไปทำความรู้จักพวกเขากันค่ะ

ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี ค.ศ. 2004 คุณ Susanne Janson และคุณ Hans Forssell ได้สูญเสียสมาชิกครอบครัวหลายคนในเหตุการณ์สึนามิที่จังหวัดภูเก็ต แต่ด้วยความประทับใจในน้ำใจของคนไทยที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาในยามยากลำบาก ทำให้ทั้งสองตัดสินใจเดินทางกลับไปที่ภูเก็ตอีกครั้งเพื่อเป็นจิตอาสาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับเด็กไทยที่สูญเสียสมาชิกครอบครัวในเหตุการณ์สึนามิ

ตั้งแต่นั้นมา คุณ Susanne และคุณ Hans ร่วมกับคุณวาว ซึ่งเป็นคนไทยในพื้นที่ ก็ได้กลายมาเป็นกำลังหลักในการบริหารจัดการสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่พวกเขาตั้งชื่อว่า ”Happy Child Home” ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต. เมืองใหม่ อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

ปัจจุบันมีชาวสวีเดนแวะเวียนเข้าไปเป็นอาสาสมัครที่ Happy Child Home อยู่เรื่อย ๆ และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อระดมทุนเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าฯ เป็นระยะ เช่น คุณ Calle Wollgård และเพื่อนๆ ชาวสวีเดนเคยเดินเท้าจากภูเก็ตไปกรุงเทพฯ เพื่อระดมเงินให้เด็ก ๆ จากนั้น เคยปั่นจักรยานจากสวีเดนไปภูเก็ต และล่าสุดได้ปั่นจักรยานรอบโลก ทั้งหมดนี้ เพื่อเด็กที่ด้อยโอกาสทุกคนใน Happy Child Home ค่ะ

น่าประทับใจในน้ำใจของมูลนิธิ Happy Child จึงขอเผยแพร่ความดีนี้ และขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยในสวีเดนร่วมกันส่งเสริมโครงการดีๆ เช่นนี้ไปกับเรา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://happychild.se/      
ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์: https://happychild.se/stod-oss หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ผ่านทางหมายเลข Swish 123 059 15 78