สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่เมือง Sundsvall

          เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Quality Hotel เมือง Sundsvall เพื่อให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี รับคำร้องสูติบัตร รับรองเอกสาร และตอบคำถามกงสุลให้กับพี่น้องคนไทยในเมือง Sundsvall เมืองใกล้เคียง รวมถึงเมืองทางเหนือเช่นเมือง Kiruna และเมือง Umea โดยมีผู้มารับบริการเฉพาะหนังสือเดินทางจำนวน 103 ราย

          ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 คณะยังได้เยือนวัดธรรมมังคลาราม และกราบนมัสการพระอาจารย์บัณฑิต ญาณธีโร เจ้าอาวาส โดยญาติธรรมได้มีน้ำใจจัดอาหารค่ำเลี้ยงต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นยิ่ง อาหารอร่อยมาก เพิ่มแรงกายแรงใจให้กับพวกเราทีมกงสุลสัญจรมากๆ ค่ะ

          สถานทูตขอขอบคุณคุณปราณี สมอินทร์ คุณเกี๋ยง อันเดอร์ซอน และพี่น้องชาว Sundsvall ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะของสถานทูตในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ และขอขอบคุณพี่น้องคนไทยที่มารับบริการทุกท่านสำหรับรอยยิ้ม น้ำใจ และอาหารกับขนมเติมพลังสำหรับพวกเราทีมงาน ขอให้ทุกท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะคะ

          สถานทูตให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย โดยในปีนี้ได้ไปให้บริการแล้วที่เมือง Gothenburg และ Sundsvall รวม 349 ราย และจะไปให้บริการที่เมือง Norrköping ในวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2565 ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่นี่นะคะ แล้วพบกันค่ะ https://www.facebook.com/407531596008960/posts/5142865155808890/?d=n