สถานเอกอัครราชทูตจัดหลักสูตรออนไลน์ “ศาสตร์แห่งชีวิต”ผ่าน Zoom

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับโค๊ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด แห่ง Thailand Coaching Academy มอบของขวัญปีใหม่ 2565 แก่พี่น้องคนไทยในสวีเดนและลัตเวีย ด้วยการจัดหลักสูตรออนไลน์​ “ศาสตร์แห่งชีวิต” เรียนผ่าน Zoom กับโค๊ชจิมมี่และทีมงาน เป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยโค๊ชจิมมี่เป็นโค๊ชคนไทยที่เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้บริหารชั้นนำขององค์การธุรกิจในประเทศไทย และที่ผ่านมา โค๊ชจิมมี่ได้ทำโครงการมีเป้าหมายอบรมให้ทุกตำบลในประเทศไทยมีผู้ที่รู้จักศาสตร์การโค๊ชและนำไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของตนได้

          ในโอกาสนี้ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกล่าวเปิดการอบรมและเข้าร่วมรับการอบรมพร้อมพี่น้องคนไทยราว 30 คนด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณโค๊ชจิมมี่และทีมงาน และได้เน้นย้ำความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อจะรู้จักตนเอง และมีความสุขพร้อมทั้งแผ่ขยายความสุขนั้นไปยังครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ ทั้งนี้ แม้จะเป็นเวลาอันสั้น แต่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการทำความรู้จักกับตนเอง วิธีการจัดลำดับความสำคัญและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต

          สถานทูตเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนที่ได้เข้าร่วมรับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต หากมีความสนใจ สถานทูตยินดีประสานจัดหลักสูตรอบรมให้พี่น้องคนไทยเพิ่มเติมอีกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาเรียนรู้ที่จะสร้างและส่งความสุขให้กันค่ะ