สถานเอกอัครราชทูตต้อนรับคณะละครมรดกใหม่

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตให้คณะละครมรดกใหม่ภายใต้มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง ประกอบด้วยครูช่าง ชลประคัลป์ จันทร์เรือง ศิลปินแห่งชาติ ครูจู พบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร และยุวศิลปินจากบ้านเรียนละครมรดกใหม่ 8 คนซึ่งเดินทางมาเผยแพร่ศิลปะการดนตรีและการแสดงที่สวีเดนระหว่างวันที่ 14 – 18 ก.ย. 2566 ในหลากหลายเวที พร้อมด้วยชุมชนไทยในสวีเดนที่ให้การสนับสนุนด้านการประสานงานของคณะ

          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้มีโอกาสสันทนาการร่วมกับเยาวชนในคณะ และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับครูช่าง เกี่ยวกับการศึกษาในไทย การเผยแพร่ศิลปะการดนตรีในต่างประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาในรูปแบบของบ้านเรียนเข้ากับการศึกษาของสวีเดนเพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ศิลปะของไทยต่อไปทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ได้ร่วมเข้าชมการแสดงที่ร้านอาหาร Amazing Thai กรุงสตอกโฮล์ม ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 อีกวาระหนึ่งด้วย