สถานเอกอัครราชทูตถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา และคณะที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสวีเดน

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ 1 พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย สระบุรี. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา พระครูพิศิษฎ์สรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา และเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม สวีเดน โดยในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระสงฆ์ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีได้กรุณาบรรยายธรรม รวมทั้งได้เล่าประวัติชีวิตของท่าน ซึ่งเป็นลูกชาวนาจากสมุทรสาคร ครอบครัวยากจน มีพี่น้อง 10 คน จบประถม 4 และบวชเรียนได้ไปเรียนต่อปริญญาตรีและโทที่อินเดีย สถานทูตขอน้อมนำคำสอนของท่านมาฝากพวกเราพี่น้องชุมชนคนไทย ให้ “ทำใจให้ใส ทำใจให้ว่าง ทำจิตให้สะอาด ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”.

          พระพรหมเสนาบดีและคณะเดินทางมาประเทศสวีเดนภายหลังปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมประชุมพระธรรมทูตไทยในยุโรป และงานผูกพัทธสีมา ที่วัดพุทธารามฟินแลนด์ 1-4 กรกฏาคม 2565 และท่านจะเป็นประธานในงานอุปสมบท ณ วัดพุทธาราม วาร์มเดอ สวีเดน 9 กรกฎาคม 2565

          ขอให้พี่น้องชุมชนคนไทยในสวีเดนและลัตเวีย ตลอดจนครอบครัว ญาตสนิทมิตรสหายได้ร่วมอนุโมทนาและรับบุญโดยถ้วนหน้ากันค่ะ