สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับทีมประเทศไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ที่โรงแรม Royal Park Stockholm

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับทีมประเทศไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ที่โรงแรม Royal Park Stockholm โดยเชิญคณะทูตานุทูตและหน่วยงานสวีเดน เข้าร่วมในจำนวนที่จำกัด ตามแนวทางการดำเนินการของสถานทูตประเทศต่างๆ ในห้วงโควิด โดยมีนาง Åsa Lindestam รองประธานรัฐสภาคนที่ 1 ของสวีเดน และนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ คณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วนงานสวีเดนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมด้วย ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรำไทยโดยเยาวชนไทยในสวีเดน การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์โดยนักศึกษาสถาบัน KMH ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และนาง Cecilia Ruthstrom-Ruin เอกอัครราชทูตด้านสิทธิมนุษยชนของสวีเดน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกก่อนหน้านี้ กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสวีเดนและประเทศไทยในด้านต่างๆ ทุกระดับ

 

**** ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ***