งาน Thai Festival 2023 ที่เมือง Nyköping

          เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 อุปทูตฐานิดา เมนะเศวต และที่ปรึกษาอรรถสิทธิ์​ กตเวทวารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมงาน Thai Festival 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิถีไทยร่วมกับ Barnkulturcentrum Nyköping ที่เมือง Nyköping ในงานมีการเดินขบวนพาเหรดโดยพี่น้องคนไทยและครอบครัวชาวสวีเดน ซึ่งแต่งกายสวยงามด้วยผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมและช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย อาทิ การรำไทย การตีขิม การสาธิตวิธีการทำและแข่งขันตำส้มตำโดยผู้เข้าแข่งขันชาวสวีเดน การสาธิตการประดิษฐ์กระทง การแสดงผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ การเพ้นท์หน้าและร่ม การเดินแบบชุดผ้าไทย การนวดไทย และปิดท้ายงานด้วยการแสดงมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทย

          บรรยากาศงานในวันนี้เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความสนุกสนาน มีพี่น้องคนไทยในเมือง Nyköping เมือง Oxelösund และเมืองใกล้เคียงพร้อมครอบครัวและชาวสวีเดนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก อีกทั้งพระครูภาวนาวรสิทธิ เจ้าอาวาส และพระสุนทร วิสุทธิจิตโต พระธรรมทูต วัดสยามินทร์มังคลาราม เมืองนอร์เชอร์ปิง และพระครูวินัยธรเจริญชัย จนธสุทโธ เจ้าอาวาส วัดไทยอุปซอลา เมตตาเข้าร่วมงานในวันนี้ด้วย นับเป็นที่น่ายินดีแทนสมาคมฯ และคณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง

          สถานเอกอัครราชทูตขอชื่นชมและสนับสนุนชุมชนคนไทยกลุ่มต่างๆ ที่มีความสมัครสมานสามัคคีและร่วมกันจัดงานเพื่อช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวสวีเดน รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนสายเลือดไทยในสวีเดนได้เรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่า และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยที่งดงามและถ่ายทอดสืบต่อกันมาช้านาน สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนคนไทยในสวีเดนได้อย่างดียิ่ง