สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดสยามินทร์มังคลาราม เมือง Norrkoping

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล ในนามของเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นางชินัตฐา แสงวัชร เลขานุการโท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้เข้าร่วมงานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดสยามินทร์มังคลาราม เมือง Norrkoping โดยได้ร่วมในพิธีสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟังธรรม ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะและตอบข้อซักถามด้านการกงสุลแก่พี่น้องชุมชนคนไทยที่เข้าร่วมงาน เช่น การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมือง Norrkoping ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 การต่ออายุหนังสือเดินทาง และการเดินทางกลับประเทศไทย เป็นต้น อัครราชทูตที่ปรึกษาฐานิดาฯ ยังเป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตฯ ร่วมปลูกต้นยูนนานดรุณีไว้ที่วัดอีกด้วย

          ในการนี้ พระครูภาวนาวรสิทธิหรือหลวงตาหน่อย เจ้าอาวาส ได้เมตตาเล่าให้ทราบถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย รวมถึงประวัติของวันเข้าพรรษาในวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ญาติโยมที่เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกันสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรด้วย

          คณะสถานทูตยังได้มีโอกาสพบปะกับญาติโยมทั้งคนไทยคนสวีเดนที่ช่วยอุปัฏฐากเกื้อหนุนวัดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมาทำบุญ ทำอาหาร ออกโรงทาน การก่อสร้างซ่อมแซมวัด ทำสวนดอกไม้ และอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องคนไทยที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานในสวีเดนตลอดจนครอบครัวชาวสวีเดน ทำให้พวกเรามีที่พึ่งทางจิตใจ และเป็นการช่วยสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน ขออนุโมทนาและขอให้ได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากันค่ะ

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่