สถานเอกอัครราชทูตเป็นตัวแทนทูลเกล้าถวายภาพวาดสีน้ำมันแก่มกุฏราชกุมารีวิคตอเรีย

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับมอบภาพเขียนสีน้ำมัน โดยอาจารย์ประยอม ยอดดี จิตรกรชาวลำปาง จากคุณชัชณียา อาห์ลิน จิตรกรในกลุ่มเดียวกับอาจารย์ประยอม และคุณปทิตตา ชัยมูลชื่น เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายมกุฏราชกุมารีวิคตอเรีย โดยจิตรกรได้วาดรูปพระองค์ท่านในชุดหญิงสูงศักดิ์ตามแบบประเพณีล้านนา ซึ่งสถานทูตได้นำความขึ้นกราบทูลและจัดส่งรูปวาดไปทูลเกล้าถวายด้วยแล้ว ในนามของกลุ่มจิตรกรและชุมชนคนไทยในสวีเดน ขอขอบคุณคุณชัชนียาและอาจารย์ประยอม มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ