สถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานไทย เยี่ยมเยียนแรงงานเก็บเบอร์รี่ที่เมือง Bispgarden และ Soderhamn

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 คณะผู้แทนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องโรคที่เกิดจากการทำงาน ได้เดินทางมาสวีเดนเพื่อเยี่ยมพี่น้องแรงงานเก็บเบอร์รี่จากไทยที่เมือง Bispgarden และ Soderhamn โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต และนายอเล็กซานเดอร์ วอนเซนเซย์ เจ้าหน้าที่สถานทูตร่วมเดินทางไปลงพื้นที่กับคณะด้วย

          วัตถุประสงค์ของคณะก็เพื่อศึกษาว่ามีสิ่งใดที่หน่วยงานไทยจะช่วยเสริมให้การดูแลสุขภาพของแรงงานเก็บเบอร์รี่จากไทยครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากระบบสาธารณสุขของสวีเดนที่คุ้มครองแรงงานที่มาเก็บเบอร์รี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว โดยแรงงานจะได้รับความคุ้มครองทั้งทางด้านสุขภาพและได้รับรายได้ขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในสัญญา

          ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 คณะได้พบหารือกับนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเมือง Ragunda และผู้แทนสหภาพแรงงานเมือง Soderhamn รวมทั้งได้พูดคุยสอบถามทุกข์สุขของพี่น้องแรงงานในแคมป์ของบริษัท Baruppkopet ในทั้งสองเมือง โดยเป็นบริษัทที่นำแรงงานเก็บผลไม้ป่าจากไทยมาทำงานในสวีเดนจำนวนมากที่สุด ในปีนี้นำแรงงานไทยมากว่า 1,000 คน (จากทั้งหมดที่เดินทางมาในปีนี้ราว 7,000 คน)

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 คณะนำโดยนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อสรุปผลการเยือนสวีเดน โดยกรมการแพทย์ กรมการจัดหางาน และสถานทูตจะร่วมมือกันผลักดันให้แรงงานเก็บเบอร์รี่จากไทยได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยเพิ่มการคุ้มครองทั้งก่อนเดินทางจากไทย ขณะที่ทำงานอยู่ในสวีเดน และการติดตามผลหลังจากกลับไทย เช่น การจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้แรงงานสามารถปรึกษาแพทย์คนไทยเป็นภาษาไทยออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของแรงงานก่อนออกเดินทาง เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับแรงงานต่อโรคบาดทะยัก ไข้หวัดใหญ่ และการได้รับวัคซีนป้องกันเห็บที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมทั้งการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่แรงงานในห้วงการอบรมก่อนเดินทางซึ่งจัดโดยกรมการจัดหางาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษ และโรคที่เกิดจากการสัมผัสกระต่ายป่าที่ตายแล้ว เป็นต้น

          สถานทูตจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสวีเดนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแล คุ้มครอง และรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องแรงงานเก็บเบอร์รี่จากไทยค่ะ ข้อมูลการติดต่อสถานทูตสำหรับพี่น้องแรงงานเก็บผลไม้ป่าจากไทยตามลิงก์ด้านล่างนี้ และฝากพี่น้องคนไทยในสวีเดนช่วยกันดูแลพี่น้องแรงงานไทยด้วยค่ะ

 

          ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่