สถานเอกอัครราชทูตให้บริการทำพาสปอร์ตและบัตรประชาชนรอบพิเศษ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564

          เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 สถานทูตได้เปิดให้บริการทำพาสปอร์ตและบัตรประชาชนรอบพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่าน โดยมีผู้มาใช้บริการรวม 44 คน แบ่งเป็นผู้มาทำพาสปอร์ต 30 คนและบัตรประชาชน 14 คน นอกจากนี้ สถานทูตยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลของสถานทูตรวมถึงขั้นตอนการเดินทางกลับไทยในช่วงนี้ให้กับผู้ที่มารับบริการด้วย

          พี่น้องคนไทยที่มาใช้บริการในวันนี้มีมาจากทั้งในกรุงสตอกโฮล์มและเมืองใกล้เคียง รวมถึงเมืองที่อยู่ไกลออกไป เช่น เยินเชิปปิ้ง ฟาลุน ฮาปารันดา ฮูดิกสวาล และอูเมียว โดยช่วงนี้มีพี่น้องคนไทยต้องการกลับไทยมากขึ้นเนื่องจากมาตรการกักตัวที่ผ่อนคลายลง เพื่อใช้เวลาหยุดยาวกับครอบครัวในประเทศไทยในช่วงปีใหม่ค่ะ

          สำหรับกงสุลสัญจรไปเมืองอื่นๆ ปีนี้สถานทูตไปให้บริการทำพาสปอร์ตแก่พี่น้องคนไทยมาแล้ว 4 เมือง (Sundsvall, Lulea, Gothenburg และ Malmo) มีผู้มารับบริการจำนวน 605 คน สำหรับปีหน้า ขอความกรุณาติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตนะคะ