สถานเอกอัครราชทูตไทยจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองโกเธนเบิร์ก

          เมื่อวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Quality Hotel Waterfront เมือง Gothenburg เพื่อให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี รับคำร้องสูติบัตร รับรองเอกสาร และตอบคำถามกงสุลให้กับพี่น้องคนไทยในเมือง Gothenburg และเมืองอื่นๆ ในภาคใต้ของสวีเดน โดยมีผู้มารับบริการจำนวน 246 ราย

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะยังได้เยือนวัดป่าโกเธนเบิร์ก เพื่อกราบสักการะและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ซึ่งมีพระครูวินัยธรพงษ์ศักดิ์ โสวโร เป็นเจ้าอาวาส เป็นที่น่าปลื้มใจว่าพี่น้องคนไทยได้ช่วยกันทำนุบำรุงวัดอย่างดียิ่ง และมีอาสาสมัครคนไทยมาสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กๆ ในวันอาทิตย์ด้วยค่ะ

          สถานทูตขอขอบคุณคุณสมภาร เลิฟ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะของสถานทูตในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ และขอบคุณพี่น้องคนไทยที่มารับบริการกงสุลทุกคนสำหรับรอยยิ้ม แรงนวด น้ำใจ และอาหารกับขนมเติมพลังสำหรับพวกเราทีมงาน ขอให้ทุกท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะคะ

          สถานทูตให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรทางเหนือต่อไป ซึ่งสถานทูตจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ทุกท่านทราบในเร็วๆ นี้นะคะ