สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคนอร์ดิกร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานธุรกิจนวดไทย

สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคนอร์ดิกร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานธุรกิจนวดไทย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน (ไทยไวส์) ร่วมกับเมืองมัลเมอ ประเทศสวีเดน และภาคส่วนต่างๆ ได้จัดพิธีเปิดตัวศูนย์การฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยนอร์ดิก ที่ห้างสรรพสินค้า Mobilia เมืองมัลเมอ โดยการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ของทั้งไทยและสวีเดน รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวได้แก่ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน นายกเทศมนตรีเมืองมัลเมอ ทีมงานไทยไวส์ สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ สมาคมนวดไทยและสปาในนอร์เวย์ สมาชิกร้านนวดไทยเมืองมัลเมอที่เข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยของไทยไวส์ และเจ้าของกิจการร้านนวดไทยในเมืองต่างๆ ของสวีเดนและประเทศอื่นๆ ในนอร์ดิก

ศูนย์ดังกล่าวริเริ่มโดยไทยไวส์เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจนวดไทยแบบครบวงจรที่มีตั้งแต่ร้านนวดตัวอย่างของการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและมีจรรยาบรรณ โรงเรียนสอนนวด สถานที่ฝึกงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจนวดไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของสวีเดน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากเมืองมัลเมอ

ต่อมาในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เมืองมัลเมอ โดยนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมือง และไทยไวส์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย: มัลเมอโมเดล ที่ศาลาว่าการแห่งเดิมของเมืองมัลเมอ โดยมีเอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิกทั้งสี่แห่งเข้าร่วม เพื่อร่วมระดมสมองว่าจะสามารถนำ “มัลเมอโมเดล” นี้ไปปรับใช้ในเมืองอื่นๆ ของสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก และฟินแลนด์ได้อย่างไร

“นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 2562 ในสวีเดนประเทศนอร์ดิกอื่นๆ มีพี่น้องคนไทยที่ประกอบอาชีพนวดไทยจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตอื่นๆ ในนอร์ดิกจึงได้ทำงานร่วมกับประเทศเจ้าบ้านและองค์กรส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยที่เข้มแข็งเช่นไทยไวส์ในสวีเดนเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับมาตรฐานธุรกิจนวดไทยมาโดยตลอด ตามแนวทาง “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” ของกระทรวงการต่างประเทศ

ดูรูปภาพเพิ่ม