สถานเอกอัครราชทูตไทย จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมือง Lulea

เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Elite Stadshotellet เมือง Lulea เพื่อให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี รับคำร้องสูติบัตร และตอบคำถามกงสุลให้กับพี่น้องคนไทยในเมือง Lulea และเมืองอื่นๆ ในภาคเหนือของสวีเดน โดยมีผู้มารับบริการจำนวน 211 ราย

          คณะยังได้พบกับคุณณัฐพร เฟร็ดดริกสัน ประธานสมาคมไทยในภาคเหนือ และคณะกรรมการสมาคม เพื่อสอบถามทุกข์สุขของพี่น้องคนไทยในเมือง Lulea และเมืองใกล้เคียง รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการคนไทยของสถานทูต เป็นที่น่าปลื้มใจว่าชุมชนไทยในภาคเหนือของสวีเดนมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ

          สถานทูตขอขอบคุณคุณณัฐพรฯ และสมาคมฯ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะของสถานทูตในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ และขอบคุณพี่น้องคนไทยที่มารับบริการกงสุลทุกคนสำหรับรอยยิ้ม น้ำใจ และอาหารกับขนมเติมพลังสำหรับพวกเราทีมงาน ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ

          สถานทูตให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่กรุงสตอกโฮล์มในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้เริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรัฐบาลสวีเดนผ่อนคลายมาตรการจำกัดการรวมตัวกันเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดยเริ่มสัญจรไปให้บริการพี่น้องคนไทยประจำปีนี้ครั้งแรกที่เมือง Sundsvall เมื่อเดือนกรกฎาคม และที่เมือง Lulea ในครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง

          สถานทูตมีแผนจะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่สาม ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ไปทางใต้ที่เมือง Malmo และเมือง Gothenburg ในช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งสถานทูตจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ทุกท่านทราบในเร็วๆ นี้ค่ะ