สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดกิจกรรมลอยกระทงให้แก่เด็กนักเรียนจาก Villagatan Preschool

          เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ​2564 สถานทูตฯ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงให้แก่เด็กๆ และคุณครูจาก Villagatan Preschool ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเดียวกับสถานทูต โดยเด็กๆ ได้รับฟังที่มาของเทศกาลลอยกระทง ได้หัดทำกระทง และได้ลอยกระทงบริเวณสนามหลังที่ทำการสถานทูต สถานทูตได้รับอนุญาตทางโรงเรียนและคุณพ่อคุณแม่ที่จะนำรูปกิจกรรมของเด็ก มาเผยแพร่ใน FB ของสถานทูตด้วยแล้ว

          สถานทูตยินดีจัดกำหนดการต้อนรับเด็กๆ และเยาวชน ติดต่อได้ที่คุณนวลพรรณฯ อีเมล nuanphan@thaiembassy.se