สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียนที่ สถานทูตเวียดนาม

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียนที่สถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียน (อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม) ณ กรุงสตอกโฮล์มร่วมกันจัดขึ้น ที่สถานทูตเวียดนาม โดยมีนาย Robert Rydberg ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของสวีเดน และเอกอัครราชทูตหรือผู้แทนของประเทศคู่เจรจาอาเซียน เข้าร่วมด้วย โดยมีพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นเสาและการออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและจัดทำอาหารหรือขนม และการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติประเทศสมาชิกอาเซียนในสวีเดน ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนได้กล่าวย้ำความสำคัญที่ให้กับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสวีเดนกับประเทศสมาชิกอาเซียน