สถานเอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ทำพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ตุลาคม)

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ตุลาคม) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกอานนท์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย และคู่สมรส ได้ทำพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม แวร์มเดอ เป็นประธานสงฆ์ มีพระสงฆ์จากวัดไทยอุปซอลาและวัดพุทธาราม แวร์มเดอ คอร์ลสตัด และนอร์ทาเลีย เข้าร่วมด้วย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และในห้วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ทำพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกและถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระราชลัญจกรพิเศษ และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เป็นเวลา 89 วินาทีที่โบสถ์ Riddarholmenkyrkan (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชลัญจกรพิเศษที่ฝ่ายสวีเดนจัดทำขึ้นได้ที่ https://happeningbkk.com/post/6841#.X4HJMEB773g.lineme)

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความตอนหนึ่งว่า “ในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ณ ที่นี้ จะขอสืบสานและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อนำพาประเทศชาติให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อสนองตอบพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในอันที่จะนำความอยู่ดีมีสุขมายังประชาชนชาวไทยสืบไป”