สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานทอดกฐินที่วัดปิยธรรมาราม เมือง Bispgården

          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้เข้าร่วมงานทอดกฐินที่วัดปิยธรรมาราม เมืองบิสพ์โกเดน โดยมีสมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์เป็นเจ้าภาพ มีพระสงฆ์รวมทั้งหมด 8 รูป จากวัดปิยธรรมาราม วัดป่าสุขใจ เมืองเอิสเตอร์ซุนด์ และสำนักวิปัสสนาโพธิธรรม เมืองคอลลิกส์ เข้าร่วม นอกจากชุมชนไทยเมืองบิสพ์โกเดนแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมจากเมืองต่างๆ ทางตอนเหนือของสวีเดน เช่น เอิร์นเชิลสวิค คอลลิกส์ อูเมียว เวสเตอร์โรส และเอิสเตอร์ซุนด์ เป็นต้น