สถานเอกอัครราชทูตไทย ร่วมงานทำบุญครบรอบ 20 ปี ร้าน Amazing Thai

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ร้าน Amazing Thai ครบรอบ 20 ปี โดยได้มีการทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป ที่ร้าน Amazing Thai ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 6 Vasagatan สตอกโฮล์ม ในการนี้ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต และนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/ หัวหน้าฝ่ายกงกุล ได้เข้าร่วมงานทำบุญและร่วมแสดงความยินดีกับคุณต๊อปและคุณเคนท์ เจ้าของร้าน และทีมงานด้วย การเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งอยู่ยงมาถึง 20 ปี ย่อมหมายถึงความอุตสาหะ วิริยะ ความมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งดีๆ มายังผู้บริโภค